Vi behandler piskesmæld uden halsbånd

Ordet piskesmæld (whiplash) betegner en traumemekanisme hvorved især nakken og hovedet pludseligt udsættes for en voldsom fysisk påvirkning. Hvis man kommer til skade efter et piskesmældstraume (en ulykke) har man formodentligt pådraget sig en piskesmældsskade (whiplashskade). De fleste piskesmældsskader opstår ved en trafikulykke, og da oftest, men ikke altid, i forbindelse med en påkørsel bagfra. Andre traumemekanismer kan give lignende symptomer men opfylder ikke altid kriterierne om en accelerations- og decelerationspåvirkning, som er en del af de traumatologiske kriterier. Forskningen viser, at en stor del af piskesmældsskader skyldes påkørsel bagfra ved hastigheder under 20 km/timen.
Selvom det stadig er en populær opfattelse, så behandler man ikke længere piskesmæld med halskrave eller anden fiksering.

Kiropraktor Lars Uhrenholt har arbejdet intenst med dette emne igennem en længere årrække og har publiceret en del artikler om emnet, herunder en ph.d. afhandling i 2007 fra Aarhus Universitet. Han har deltaget og undervist i en række kongresser og kurser om emnet og var i 2014 inviteret af Folketinget til at bidrage til en høring omkring emnet.

Se Lars Uhrenholts indlæg og debat med politikerne på Folketingets tv
(10.48 minutter inde samt fremhævede steder under “Talere”)

Samme morgen som høringen blev Lars Uhrenholt interviewet til P4 Region Midt- og Vest.
Hør P4-interview med Lars Uhrenholt
(Interviewet findes cirka 1.56 minutter inde i indslaget)”

Læs mere om symptomer på piskesmæld (whiplash)

H

Vi skelner imellem primære (lokalt opståede) og sekundære (opstået pga. andre skader og/eller henførte smerter) hofte smerter...

S

Længerevarende føleforstyrrelser i hånd og fingre kan skyldes et lokalt problem, fx carpal tunnel syndrom hvor der er afklemnin...

N

Kroniske nakkesmerter er som navnet antyder vedvarende eller hyppige nakkesmerter i gennem længere tid (mindst 3 måneder). Smert...

Copyright ® Nortvig Uhrenholt 2015 . Made in Aarhus by: 3fisk