Kiropraktik

Kiropraktik er en anerkendt og veldokumenteret måde at undersøge, diagnosticere og behandle lidelser i bevægeapparat og er underlagt Sundhedslovens regler om god praksis. Kiropraktik kan også betragtes som værende holistisk idet man betragter mennesket som helhed og søger at optimere den almene sundhed af mennesket, frem for simpel tilpasning af lokal symptombehandling.
Kiropraktisk behandling er stærkt forankret i bevægeapparatets funktion, særligt med fokus på leddenes funktion og relationerne til knogler, muskler og nerver. Kiropraktoren er særligt uddannet til at identificeres problemer i bevægeapparatet, herunder særligt påvirkninger af leddenes funktion. Behandlingen er fuldstændigt individuel og kan fx omfatte forskellige kiropraktiske teknikker, typisk gennem tilpasning af specifikke mekaniske impulser til led der fungerer dårligt (den kiropraktiske justering), bløddelsarbejde (massage) og vejledning i øvelser og daglige aktiviteter.
Effekten af den kiropraktiske behandling kan være mangfoldig og rækker ud over helbredelse og smertelindring, til funktionsforbedring, smidiggørelse, øget velvære og livskvalitet.

S

Skoliose er betegnelsen for en krumning af rygsøjlen til en af siderne. Normalt skal rygsøjlen være fuldstændig lige set bagfr...

S

Nogle af skulderens vigtige stabiliserende muskler kaldes rotator cuff musklerne. Disse muskler kan blive beskadiget hvilket giver...

H

Vi skelner imellem primære (lokalt opståede) og sekundære (opstået pga. andre skader og/eller henførte smerter) hofte smerter...

Copyright ® Nortvig Uhrenholt 2015 . Made in Aarhus by: 3fisk