Kiropraktik

Kiropraktik er en anerkendt og veldokumenteret måde at undersøge, diagnosticere og behandle lidelser i bevægeapparat og er underlagt Sundhedslovens regler om god praksis. Kiropraktik kan også betragtes som værende holistisk idet man betragter mennesket som helhed og søger at optimere den almene sundhed af mennesket, frem for simpel tilpasning af lokal symptombehandling.
Kiropraktisk behandling er stærkt forankret i bevægeapparatets funktion, særligt med fokus på leddenes funktion og relationerne til knogler, muskler og nerver. Kiropraktoren er særligt uddannet til at identificeres problemer i bevægeapparatet, herunder særligt påvirkninger af leddenes funktion. Behandlingen er fuldstændigt individuel og kan fx omfatte forskellige kiropraktiske teknikker, typisk gennem tilpasning af specifikke mekaniske impulser til led der fungerer dårligt (den kiropraktiske justering), bløddelsarbejde (massage) og vejledning i øvelser og daglige aktiviteter.
Effekten af den kiropraktiske behandling kan være mangfoldig og rækker ud over helbredelse og smertelindring, til funktionsforbedring, smidiggørelse, øget velvære og livskvalitet.

S

Hvis smerterne er lokaliserede til hofte, knæ eller fodled så er der oftest tale om afgrænset problem i dette område. Dog er d...

S

Længerevarende føleforstyrrelser i hånd og fingre kan skyldes et lokalt problem, fx carpal tunnel syndrom hvor der er afklemnin...

B

Oplever du smerter i brystet kan det skyldes låsninger og spændinger i brystrygsøjlen og/eller fortil i brystkassen. Naturligvi...

Copyright ® Nortvig Uhrenholt 2015 . Made in Aarhus by: 3fisk